Uw consulent:

Hanneke Kleijn
Regioconsulent

Oudercommissie

Als ouder  vindt u de zorg voor uw kind(eren) erg belangrijk. Alle ouders willen immers het beste voor hun kind(eren) en Gastouderland Zuidwest Brabant vindt een goede communicatie met de ouders erg belangrijk. Uit de Wet Kinderopvang vloeit voort dat alle gastouderbureaus gehouden zijn een oudercommissie in te stellen. Deze oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor alle ouders en vertegenwoordigt de belangen van de ouders en de kinderen.

Naast verschillende taken zoals het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie, het op verzoek leveren van inbreng op een ouderavond of themabijeenkomst om zodoende de betrokkenheid van ouders bij het Gastouderbureau te vergroten en het voeren van overleg met het Gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang , heeft een oudercommissie ook een wettelijk adviesrecht ten aanzien van diverse zaken. U kunt hierbij denken aan onderwerpen met betrekking tot, 

  • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
  • het pedagogisch beleid
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen    
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • wijziging van de adviesprijs van de daadwerkelijke gastouderopvang                                                             

Gastouderland is op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. De commissie bestaat uit minimaal 2 leden en bepaalt zelf hoe vaak er vergaderd wordt. Dit is meestal 2x per jaar. Het kost niet veel tijd, een vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. De oudercommissie wordt binnen Gastouderland serieus genomen. indt u het leuk om op deze wijze actief betrokken te zijn bij de opvang van uw kind(eren) en uw steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen, meldt u zich dan aan als vrijwilliger en neem plaats in de oudercommissie. Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met H.kleijn@gastouderland.nl  / 06-51 787 781

Verder lezen... 

Gastouderland West-Brabant weer volledig klachtenvrij in 2016

23 februari 2017
Afgelopen jaar zijn er over onze organisatie geen klachten binnengekomen bij de Geschillencommissie van ouders of gastouders.
Gastouderland West-Brabant is trots op het daartoe behaalde certificaat.