Uw consulent:

Hanneke Kleijn
Regioconsulent

Klachten

Gastouderland West-Brabant staat voor kwaliteit, maar het kan voorkomen dat u als ouder of gastouder een opmerking of een klacht heeft. Gastouderland West-Brabant wilt opmerkingen en klachten van ouders en gastouders horen, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de zwakke plekken in de organisatie aan en zijn gratis informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. In het Interne klachtenregelement Gastouderland West-Brabant kunt u lezen wat u kunt doen als u een opmerking of een klacht heeft. 

Externe klachtenregeling

Inspectie GGD

Gastouder West-Brabant hecht zich aan kwaliteit, hieronder vind je het laatste GGD rapport:

Inspectierapport november 2016

Overige rapporten

GGD rapporten Gastouders

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Algemene voorwaarden